Điều khoản dịch vụ


1. Điều khoản

Bằng việc ghé thăm website www.loaportal.com và sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng trang web của chúng tôi. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ.

2. Sử dụng nội dung

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của LOA Portal hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Chúng tôi cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

  • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
  • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
  • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
  • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của LOA Portal. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp bởi LOA Portal trên cơ sở “như hiện tại” và “có sẵn”.  LOA Portal từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm hoặc đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Bạn hiểu và đồng ý rằng LOA Portal không đảm bảo tính chính xác, liên quan hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hoặc từ Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót hoặc cho các kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó.

Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ hoàn toàn do bạn chọn. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Trang web sẽ cho bạn sự bảo hành không được nói rõ ràng trong các điều khoản này hoặc theo luật pháp.

LOA Portal không đảm bảo rằng Trang sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc quyền truy cập vào Trang sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; chúng tôi cũng không đảm bảo về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web.

4. Giới hạn trách nhiệm

LOA Portal không bảo đảm hoặc tuyên bố về Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang web. LOA Portal sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với bạn hoặc LOA Portal phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho LOA Portal, chuyên gia thầu và Nhà cung cấp giáo dục liên kết, các chi nhánh và tất cả nhân viên của họ, đại lý, giám đốc, cán bộ, đại diện, nhà thầu, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được giao, từ và chống lại mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng này. LOA Portal có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của LOA Portal. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của LOA Portal.

5. Sửa đổi hoặc Chỉnh sửa

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của LOA Portal có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. LOA Portal sẽ không hứa hẹn rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. LOA Portal có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. LOA Portal không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

LOA Portal chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi LOA Portal.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng trang web

LOA Portal có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư

Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của LOA Portal sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của ca mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.