Chính sách quyền riêng tư


LOA Portal cung cấp các thông tin và nền tảng hỗ trợ người dùng tự nộp hồ sơ vào hơn 200 trường ở Canada. Cụ thể, người dùng có thể đăng ký nhập học vào một hay nhiều ngành học của danh sách các trường đang hiển thị ở LOA Portal. Quá trình nộp đơn đã được chúng tôi hướng dẫn từng bước cụ thể trên website và chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất có thể mọi phản hồi liên quan cho đến khi hồ sơ đăng ký của bạn được trả kết quả.

Để thực hiện điều này, chúng tôi cần phải thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này đề cập rõ về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin nào người dùng đã cung cấp tại nền tảng LOA Portal.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho LOA Portal hoặc LOA Portal thu thập thông qua Trang web đều phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, các điều khoản được đưa vào các Điều khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của LOA Portal để biết tóm tắt về các hoạt động của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Việc chấp nhận các Điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của LOA Portal như được nêu trong đó.

Nhật ký lưu trữ

LOA Portal tuân theo quy trình tiêu chuẩn sử dụng tệp nhật ký. Những tệp này ghi lại khách khi họ truy cập trang web. Thông tin được thu thập bởi tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, trang giới thiệu/thoát và có thể là số lần nhấp. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Cookies

Giống như bất kỳ trang web nào khác, LOA Portal sử dụng 'cookies'. Những cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm tùy chọn của khách truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống. Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy hữu ích. Cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa trang web.

Cách LOA Portal thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, quản lý tài khoản của bạn và, nếu bạn đồng ý, gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ có thể bạn quan tâm.

LOA Portal sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị với những bên khác.

Ứng dụng bên thứ ba

Bạn có thể gặp các ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, trang web, widget, phần mềm hoặc các tiện ích phần mềm khác) (“ứng dụng”) tương tác với Trang web hoặc Dịch vụ. Việc bạn sử dụng các ứng dụng này đồng nghĩa bạn đồng ý với các điều khoản bên thứ ba.

Người chưa thành niên dưới 18 tuổi

Bạn phải đủ 18 tuổi để đăng ký trên Trang web và nhận các Dịch vụ. Người chưa thành niên không được phép sử dụng Trang web hoặc nhận Dịch vụ trừ khi dưới sự giám sát của người lớn. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký, bạn được yêu cầu phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

LOA Portal không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, LOA Portal đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp thời xóa thông tin đó khỏi hồ sơ.

Chính sách Bảo mật Trực tuyến

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của LOA Portal và có giá trị đối với khách truy cập trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và/hoặc thu thập trong Cổng thông tin LOA Portal. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác ngoài trang web này.

Đồng ý với điều khoản của chúng tôi

Bằng cách sử dụng trang web của LOA Portal, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư  và đồng ý với Điều khoản Dịch Vụ của chúng tôi.