Background

WLU - Đại Học Wilfrid Laurier


Số DLI: O19395164307

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Waterloo

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

120.00 CAD(Phí nộp hồ sơ trong khoảng từ 100.00 CAD tới 225.00 CAD)

Trong hơn 100 năm, Laurier là điểm đến hàng đầu cho những sinh viên muốn phát triển xuất sắc bên ngoài cũng như bên strong lớp học. Sinh viên của chúng tôi sử dụng kinh nghiệm được tích lũy tại trường đại học để xây dựng kiến ​​thức và kinh nghiệm để phát triển xã hội, để có thể tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng và thế giới xung quanh. Laurier truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp và những người thay đổi tương lai của thế giới.

Cách tiếp cận việc giảng dạy của chúng tôi là đưa việc học tập ra thế giới bên ngoài, cung cấp cho bạn cả lý thuyết và kinh nghiệm bạn cần để thành công. Mỗi chương trình học đều bao gồm cơ hội thực hành bên cạnh các khóa học lý thuyết. Sinh viên đại học tăng cường tiếp cận với việc nghiên cứu và cố vấn học thuật. Bạn có thể làm việc như một trợ lý nghiên cứu hoặc thực hiện nghiên cứu của riêng bạn dưới sự giám sát của giảng viên.

 

Địa chỉ khuôn viên

Brantford

20 Charlotte St. Brantford, Ontario

Brantford, Ontario, N3T 2W2, Canada

Kitchener

120 Duke Street West Kitchener, Ontario

Kitchener, Ontario, N2H 3W8, Canada

Waterloo

75 University Avenue West Waterloo, Ontario

Waterloo, Ontario, N2L 3C5, Canada

Học bổng

Học bổng tối thiểu:

1250 CAD

Học bổng tối đa:

40000 CAD

Mô tả học bổng:

Entrance Scholarships

Học bổng đầu vào được cung cấp dựa trên điểm trung bình nhập học của bạn tính đến tháng 7 năm 2024. Không cần nộp đơn. Nếu bạn không đủ điều kiện nhận học bổng đầu vào, bạn có thể đủ điều kiện nhận các học bổng, giải thưởng và trợ cấp khác. Lưu ý: Giá trị học bổng có thể thay đổi. Lưới học bổng này có giá trị cho các sinh viên sắp nhập học bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 trở đi. *Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) và sinh viên cấp bằng kép BBA đủ điều kiện nhận học bổng đầu vào với điểm trung bình nhập học từ 90% trở lên. Phạm vi tuyển sinh cạnh tranh cho chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) và Bằng kép BBA bắt đầu ở mức thấp từ 90 trở lên.

  • Intake áp dụng: Mùa thu 24
  • Phân loại sinh viên: Chỉ năm thứ nhất
  • Điều kiện: Đang theo học chương trình sau trung học lần đầu tiên (không áp dụng cho học sinh chuyển trường). Bắt đầu chương trình học của bạn tại Laurier với ít hơn 4.0 tín chỉ đại học đã học trước đây (tại bất kỳ trường đại học nào) hoặc chưa đến 1 năm học đại học toàn thời gian. Bạn phải đăng ký toàn thời gian (tối thiểu 2.0 tín chỉ mỗi kỳ) để nhận được toàn bộ số tiền học bổng đầu vào và bạn phải đăng ký theo hai kỳ trong năm học đầu tiên của mình (một năm học tại Laurier là từ tháng 9 đến tháng 8). Giá trị học bổng đầu vào của bạn được phân chia giữa hai học kỳ đầu tiên của bạn.
  • Chứng chỉ: Chương trình đại học toàn thời gian
  • Số tiền (CAD): S1500 - $3000 - $5000 - $6000

President's Gold Scholarship

Nếu điểm trung bình nhập học của bạn là 95% hoặc cao hơn, chúng tôi sẽ trao cho bạn Học bổng Vàng của Tổng thống cho năm đầu tiên tại Laurier, trị giá 4.000 USD cho sinh viên trong nước và 6.000 USD cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn duy trì các yêu cầu về tính đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được thêm 4.000 USD (trong nước) hoặc 6.000 USD (quốc tế) mỗi năm trong bốn năm (hoặc tối đa năm năm đối với một số chương trình). Học bổng này sẽ tự động được gia hạn nếu bạn đạt được điểm trung bình hàng năm (điểm trung bình) từ 10,5 trở lên dựa trên việc hoàn thành tối thiểu 5,0 tín chỉ đầy đủ trong năm học vừa qua. Những sinh viên nhận được Học bổng Vàng của Tổng thống sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng trong khóa học. Xem các yêu cầu đầy đủ về tính đủ điều kiện để duy trì Học bổng Vàng của Tổng thống.

  • Intake áp dụng: Mùa thu 24
  • Phân loại học sinh: Tất cả học sinh
  • Đủ điều kiện: Nếu điểm trung bình nhập học của bạn là 95% hoặc cao hơn, chúng tôi sẽ trao cho bạn Học bổng Vàng của Tổng thống cho năm đầu tiên tại Laurier, trị giá 4.000 USD cho sinh viên trong nước và 6.000 USD cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn duy trì các yêu cầu về tính đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được thêm 4.000 USD (trong nước) hoặc 6.000 USD (quốc tế) mỗi năm trong bốn năm (hoặc tối đa năm năm đối với một số chương trình).
  • Yêu cầu học tập: Học bổng này sẽ tự động được gia hạn nếu bạn đạt điểm trung bình hàng năm (điểm trung bình) từ 10,5 trở lên dựa trên việc hoàn thành tối thiểu 5,0 tín chỉ đầy đủ trong năm học vừa qua. Những sinh viên nhận được Học bổng Vàng của Tổng thống sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng trong khóa học. Xem các yêu cầu đầy đủ về tính đủ điều kiện để duy trì Học bổng Vàng của Tổng thống.
  • Chứng chỉ: Chương trình đại học toàn thời gian
  • Số tiền (CAD): $6000

In-course Scholarship

Vào cuối năm đầu tiên tại Laurier, bạn sẽ tự động được xem xét cấp học bổng trong khóa học dựa trên GPA Laurier (điểm trung bình) của bạn. Học bổng trong khóa học có giá trị từ $1,250 đến $1,500 hàng năm. Học bổng trong khóa học bắt đầu với điểm trung bình GPA từ 10,5 trở lên (hoặc khoảng 85% trở lên).

  • Intake áp dụng: Vào cuối năm đầu tiên của bạn tại Laurier
  • Phân loại học sinh: Tất cả học sinh
  • Đủ điều kiện: Vào cuối năm đầu tiên tại Laurier, bạn sẽ tự động được xem xét nhận học bổng trong khóa học dựa trên GPA Laurier (điểm trung bình) của bạn. Lưới học bổng trong khóa học: GPA: 11+: $1500 / GPA: 10,5-10,99: $1250
  • Chứng chỉ: Chương trình đại học toàn thời gian
  • Số tiền (CAD): $1250-$1500

 

WLU - Đại Học Wilfrid Laurier