Background

WLU - Đại Học Wilfrid Laurier


Số DLI: O19395164307

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Waterloo

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

120.00 CAD(Phí nộp hồ sơ trong khoảng từ 100.00 CAD tới 225.00 CAD)

Trong hơn 100 năm, Laurier là điểm đến hàng đầu cho những sinh viên muốn phát triển xuất sắc bên ngoài cũng như bên strong lớp học. Sinh viên của chúng tôi sử dụng kinh nghiệm được tích lũy tại trường đại học để xây dựng kiến ​​thức và kinh nghiệm để phát triển xã hội, để có thể tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng và thế giới xung quanh. Laurier truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp và những người thay đổi tương lai của thế giới.

Cách tiếp cận việc giảng dạy của chúng tôi là đưa việc học tập ra thế giới bên ngoài, cung cấp cho bạn cả lý thuyết và kinh nghiệm bạn cần để thành công. Mỗi chương trình học đều bao gồm cơ hội thực hành bên cạnh các khóa học lý thuyết. Sinh viên đại học tăng cường tiếp cận với việc nghiên cứu và cố vấn học thuật. Bạn có thể làm việc như một trợ lý nghiên cứu hoặc thực hiện nghiên cứu của riêng bạn dưới sự giám sát của giảng viên.

 

Địa chỉ khuôn viên

Brantford

20 Charlotte St. Brantford, Ontario

Brantford, Ontario, N3T 2W2, Canada

Kitchener

120 Duke Street West Kitchener, Ontario

Kitchener, Ontario, N2H 3W8, Canada

Waterloo

75 University Avenue West Waterloo, Ontario

Waterloo, Ontario, N2L 3C5, Canada

WLU - Đại Học Wilfrid Laurier