Background

Trường Điện Ảnh Vancouver


Số DLI: O19239015912

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Vancouver

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

150.00 CAD

Để hiểu về VFS, bạn có thể nghĩ đến bất kỳ tập đoàn giải trí lớn nào tạo ra nội dung trên nhiều lĩnh vực. VFS hoạt động giống như một studio lớn, với nhiều cơ sở sản xuất cần thiết để tạo nội dung cho phim, TV, trò chơi, hoạt hình, thiết kế, ứng dụng kỹ thuật số, v.v. Sáng tạo nội dung là công cụ học tập cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi đặt nền giáo dục của mình trong những cơ sở vật chất xuất sắc với những người hướng dẫn và cố vấn bậc thầy, đồng thời chúng tôi thường xuyên cập nhật và thiết kế lại chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn ngành hiện hành nhất. Tất cả điều này là để giúp sinh viên bắt nguồn, sản xuất và thể hiện các công việc kỹ thuật và sáng tạo tốt nhất có thể của họ.

Ở góc độ giáo dục, chúng tôi không sẵn sàng. Các chương trình một năm của chúng tôi đi sâu và rất phong phú, hiệu quả và mang tính chuyển đổi. Đây không phải là tai nạn. Chúng tôi có một bộ phận giáo dục đầy cảm hứng - chuyên gia thiết kế chương trình giảng dạy và chuẩn bị cho các chuyên gia trong ngành trở thành những người hướng dẫn hiệu quả. Trong này, chúng tôi đứng một mình.

Khi chúng tôi nói “kết quả là vấn đề quan trọng”, chúng tôi không chỉ đề cập đến những gì bạn đạt được tại VFS mà còn là những gì bạn sẽ đạt được trong sự nghiệp của mình. Đây là những kết quả thực sự quan trọng. Nhìn chung, các cựu sinh viên của chúng tôi đã đạt được mức độ thành công cao nhất về nội dung có doanh thu cao nhất trong các lĩnh vực giải trí và thiết kế. Không một trường học hay cơ sở giáo dục nào có thể tiến gần đến việc cạnh tranh với mức độ thành tích tuyệt đối của các cựu sinh viên của chúng tôi.

Địa chỉ khuôn viên

1248 Franklin St.

1248 Franklin St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

142 Water St.

142 Water St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

151 West Cordova St.

151 West Cordova St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

198 West Hastings

198 West Hastings St

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

392 West Hastings

392 West Hastings

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

400 West Hastings

400 West Hastings St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

420 Homer St.

420 Homer St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

88 East Pender St.

88 East Pender St.

Vancouver, British Columbia, V6B 1H2, Canada

Trường Điện Ảnh Vancouver