Background

Cao đẳng Cộng Đồng Vancouver


Số DLI: O19279717512

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Vancouver

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

145.00 CAD

Vancouver Community Colle

Địa chỉ khuôn viên

Broadway

1155 East Broadway

Vancouver, British Columbia, V5T 4V5, Canada

Downtown

250 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, V6B 1S9, Canada

Cao đẳng Cộng Đồng Vancouver