Background

Trường đại học Toronto


Số DLI: O19332746152

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

180.00 CAD

Trường đại học Toronto

Trong 193 năm qua, Đại học Toronto đã tự khẳng định mình như một viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới với 17 trường và khoa, 13 bệnh viện giảng dạy, 19 cơ sở đào tạo sau đại học và 75 chương trình tiến sĩ. Các cựu sinh viên thành đạt của trường bao gồm bốn Thủ tướng Canada và sáu người đoạt giải Nobel. Với hơn 80.000 sinh viên ghi danh hàng năm, trong đó có hơn 10.000 sinh viên quốc tế, Trường là cơ sở giáo dục lớn nhất của Canada và tiếp tục là trường dẫn đầu quốc gia về nghiên cứu và học tập bậc cao. Đại học Toronto liên tục được xếp hạng là một trong 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Địa chỉ khuôn viên

Mississauga

3359 Mississauga Road, Room 1235 - Innovation Complex Mississauga

Mississauga, Ontario, L5L 1C6, Canada

Scarborough

1265 Military Trail

Toronto, Ontario, M1C 1A4, Canada

St. George

100 St. George Street, Room 1006

Toronto, Ontario, M5S 3G3, Canada

Trường đại học Toronto