Background

UNF - Đại Học Niagara Falls Canada

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Niagara Falls

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

0.00 CAD

Đại học Niagara Falls Canada (UNF) nằm ở trung tâm Thác Niagara và cam kết xây dựng một cộng đồng học thuật nhằm chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp khả năng lãnh đạo trong thế giới kỹ thuật số. UNF cung cấp nhiều chương trình đại học và sau đại học theo định hướng chuyên nghiệp. Thông qua môi trường học tập phong phú nhằm thúc đẩy giáo dục tương tác và trải nghiệm, UNF tự hào mang đến một hành trình học tập đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp tương lai sẵn sàng thành công trong lĩnh vực họ đã chọn.

Địa chỉ khuôn viên

Niagara Falls Campus

4342 Queen Street

Niagara Falls, Ontario, L2E 7J7, Canada

UNF - Đại Học Niagara Falls Canada