Background

Đại học Fraser Valley


Số DLI: O19395299642

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Abbotsford

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

250.00 CAD

University of the Fraser Valley

Địa chỉ khuôn viên

Abbotsford Campus

33844 King Road

Abbotsford, British Columbia, V2S 7M8, Canada

Chilliwack Campus

45190 Caen Avenue

Chilliwack, British Columbia, V2R 0N3, Canada

Đại học Fraser Valley