Background

Đại Học British Columbia


Số DLI: O19330231062

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Vancouver

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

162.00 CAD

Tại UBC Engineering, chúng tôi hướng tới một thế giới thịnh vượng, lành mạnh, toàn diện và công bằng - thế giới chúng tôi đang tạo ra bằng cách thiết kế và kiến tạo giải pháp kỹ thuật cho các cá nhân, cộng đồng, thành phố và toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu phá vỡ ranh giới của chúng tôi đang huy động những nỗ lực của họ để bảo vệ môi trường, xây dựng các cộng đồng thịnh vượng và thúc đẩy sức khỏe của con người. Được giảng dạy bởi các nhà giáo dục hàng đầu, được tận hưởng các tài nguyên trong khuôn viên trường, sinh viên của chúng tôi là những người có tầm nhìn, những người làm thay đổi và các nhà lãnh đạo có phẩm chất và các kỹ năng cần thiết để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất thế giới.

Các giảng viên và nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới của UBC Engineering luôn sở hữu cách giảng dạy rất đa dạng, đầy kinh nghiệm và hấp dẫn. Cách tiếp cận đa diện này làm cho các kỹ sư UBC vô cùng nổi bật, có một nền tảng vững chắc để xây dựng một sự nghiệp một cách thú vị và bổ ích. Mục đích cốt lõi của chúng tôi là tạo ra và áp dụng kiến ​​thức để thay đổi xã hội một cách tích cực. Khoa Khoa học ứng dụng có liên quan đến một số dự án và các hoạt động lập kế hoạch nhằm liên tục cải thiện kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp.

Địa chỉ khuôn viên

Vancouver Campus

2329 West Mall

Vancouver, British Columbia, V6T 1Z4, Canada

Đại Học British Columbia