Background

Cao Đẳng Toronto School of Management


Số DLI: O131394510557

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

0.00 CAD

Tại TSoM, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của kinh nghiệm làm việc thực tế, giống như nhiều nhà tuyển dụng hiện nay. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã hợp tác với hơn 100 nhà tuyển dụng để cung cấp các vị trí co-op cho sinh viên của chúng tôi, đảm bảo bạn tận dụng tối đa chương trình của mình. Các kỹ năng và sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp đảm bảo sinh viên của chúng tôi đạt được tham vọng nghề nghiệp của họ. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi mang đến chất lượng giáo dục cao nhất, sử dụng chuyên môn của họ để giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình.

Tại TSoM, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của kinh nghiệm làm việc thực tế, giống như nhiều nhà tuyển dụng hiện nay. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã hợp tác với hơn 100 nhà tuyển dụng để cung cấp các vị trí co-op cho sinh viên của chúng tôi, đảm bảo bạn tận dụng tối đa chương trình của mình. Các kỹ năng và sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp đảm bảo sinh viên của chúng tôi đạt được tham vọng nghề nghiệp của họ. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi mang đến chất lượng giáo dục cao nhất, sử dụng chuyên môn của họ để giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình.

Địa chỉ khuôn viên

Tsom

22 College Street Suite 300

Toronto, Ontario, M5G 1K2, Canada

Cao Đẳng Toronto School of Management