Background

Đại Học Thompson Rivers


Số DLI: O19395299610

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Kamloops

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Thompson Rivers University

Địa chỉ khuôn viên

Kamloops

805 TRU Way

Kamloops, British Columbia, V2C 0C8, Canada

Williams Lake

1250 Western Avenue

Williams Lake, British Columbia, V2G 1H7, Canada

Đại Học Thompson Rivers