Background

TDSB - Hội Đồng Giáo Dục Toronto

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Trường Cấp 2 (6-8)

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

null CAD

Về chúng tôi

Hội Đồng Giáo Dục Toronto là hội đồng trường lớn nhất ở Canada và là một trong những hội đồng lớn nhất ở Bắc Mỹ. Chúng tôi có gần 600 trường học và phục vụ khoảng 238.000 học sinh mỗi năm.

Sinh viên của chúng tôi

 • 164.000 học sinh tiểu học
 • 74.000 học sinh trung học
 • 1.400 sinh viên quốc tế
 • 100.000 sinh viên giáo dục thường xuyên
 • 26.000 sinh viên đang theo học các chương trình tiếng Pháp hòa nhập và mở rộng
 • 26% được sinh ra bên ngoài Canada
 • Có hơn 100 ngôn ngữ được học sinh TDSB và gia đình họ sử dụng.

Nhân viên của chúng tôi

 • 16.030 giáo viên thường trực (10.930 Tiểu học, 5.100 Trung học)
 • 5.260 giáo viên thỉnh thoảng (3.590 Tiểu học, 1.670 Trung học)
 • 15.500 nhân viên hỗ trợ thường trực và 4600 nhân viên cung ứng/thời vụ (bao gồm Nhà giáo dục Mầm non được chỉ định, nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp, người chăm sóc, nhân viên bảo trì, hỗ trợ CNTT, quản trị viên, v.v.)

Trường học của chúng tôi

 • Tổng cộng 582 trường
 • 472 trường tiểu học (bao gồm 1 trường tiểu học/trung học cơ sở giáo dục bản địa, 18 trường tiểu học thay thế, 6 trường giáo dục đặc biệt độc lập)
 • 110 trường trung học cơ sở (bao gồm 1 trường thay thế tiểu học/trung học cơ sở, 20 trường thay thế trung học cơ sở, 4 chương trình trường học an toàn và chăm sóc, 5 chương trình dành cho người lớn/EdVance, 2 trung tâm học tập bản địa, 6 trường giáo dục đặc biệt độc lập)

Những trường có nhận học sinh quốc tế:

Địa chỉ khuôn viên

TDSB - Hội Đồng Giáo Dục Toronto