Background

Cao Đẳng Sheridan


Số DLI: O19385946782

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Brampton,

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Trường cao đẳng Sheridan được thành lập 1967 đã phát triển từ 1 trường cao đẳng địa phương với 400 sinh viên thành 1 trong những cơ sở đào tạo sau trung học hàng đầu của tỉnh bang Ontario. Hằng năm, trường đào tạo  gần 22, 500 học sinh full- time và 18,500 học sinh part-time tại 3 cơ sở giảng dạy: Oakville, Brampton, and Mississauga.

Là cơ sở giáo dục được công nhận trong chất lượng giảng dạy, Sheridan thu hút các học sinh trên khắp lãnh thổ Canada và thế giới. Có hơn 210,000 cựu học sinh của Sheridan đang đóng góp vào tương lai của xã hội trong các lĩnh vực nghệ thuật, cộng đồng , sức khỏe, công nghệ, và các ngành nghề kỹ năng.

Địa chỉ khuôn viên

Davis

7899 McLaughlin Road

Brampton, Ontario, L6Y 5H9, Canada

Hazel McCallion

4180 Duke of York Boulevard

Mississauga, Ontario, L5B 0G5, Canada

Trafalgar

1430 Trafalgar Road

Oakville, Ontario, L6H 2L1, Canada

Cao Đẳng Sheridan