Background

Cao đẳng Seneca Polytechnic


Số DLI: O19395536013

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

3

Phí nộp đơn:

90.00 CAD

Seneca là học viện sau trung học hàng đầu trong việc giảng dạy và học tập lấy sinh viên làm trọng tâm. Đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết của chúng tôi được tôn trọng, có mối liên hệ tốt trong các lĩnh vực của họ và họ quan tâm đến việc giúp bạn thành công. Chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ là tham gia các lớp học, vì vậy chúng tôi cung cấp các trải nghiệm phong phú để nâng cao hơn nữa việc học của bạn cả trong và ngoài lớp học.

Địa chỉ khuôn viên

King

13990 Dufferin St.

King City, Ontario, L7B 1B3, Canada

Markham

8 The Seneca Way (Highway 7 and Highway 404)

Markham, Ontario, L3R 5Y1, Canada

Newnham

1750 Finch Ave. East

Toronto, Ontario, M2J 2X5, Canada

Peterborough

925-580 Airport Road

Peterborough, Ontario, K9J 0E7, Canada

Seneca Downtown

18 King St E. 17th floor

Toronto, Ontario, M5C 1C4, Canada

Seneca International Academy

8 The Seneca Way

Markham, Ontario, L3R 5Y1, Canada

Seneca@York

70 The Pond Road

Toronto, Ontario, M3J 3M6, Canada

Yorkgate

1 York Gate Blvd

North York, Ontario, M3N 3A1, Canada

Cao đẳng Seneca Polytechnic