Background

Cao đẳng Okanagan


Số DLI: O19395299488

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Coldstream

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Chào mừng đến với trường Cao đẳng Okanagan

Chúng tôi là một cộng đồng học tập, phong phú với sự đa dạng về văn hóa và hỗ trợ học tập. Người học là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm - bằng chứng là quy mô lớp học nhỏ hơn, các giáo sư giàu kinh nghiệm trong ngành, học tập thực hành bên cạnh các cơ hội hợp tác, thực địa và thực tập.

Thông tin nhanh

  • Hơn 15.900 sinh viên theo học OC mỗi năm
  • 7.988 sinh viên tương đương toàn thời gian
  • 1.515 sinh viên bản địa
  • 18 học sinh chiếm quy mô lớp học trung bình

Địa chỉ khuôn viên

Kelowna Campus

1000 KLO Rd

Kelowna, British Columbia, V1Y 4X8, Canada

Penticton Campus

583 Duncan Ave. West

Penticton, British Columbia, V2A 8E1, Canada

Revelstoke Centre

1401 1st Street West

Revelstoke, British Columbia, V0E 2S0, Canada

Salmon Arm Campus

2552 10th Ave. NE

Salmon Arm, British Columbia, V1E 2S4, Canada

Vernon Campus

7000 College Way

Vernon, British Columbia, V1B 2N5, Canada

Cao đẳng Okanagan