Background

Cao Đẳng North Island


Số DLI: O19301182602

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Campbell River

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

200.00 CAD

North Island College là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện nằm trên Đảo Vancouver, British Columbia, Canada, tập trung vào sự thành công của sinh viên. Chúng tôi tự hào phục vụ hơn 9.000 sinh viên hàng năm tại bốn cơ sở của chúng tôi, một trung tâm học tập và thông qua học tập trực tuyến và trong cộng đồng.

Địa chỉ khuôn viên

Campbell River Campus

1685 South Dogwood Street

Campbell River, British Columbia, V9W 8C1, Canada

Comox Valley Campus

2300 Ryan Road

Courtenay, British Columbia, V9N 8N6, Canada

Mixalakwila campus

140 - 8950 Granville Street Box 901

Port Hardy, British Columbia, V0N 2P0, Canada

Port Alberni

3699 Roger St

Port Alberni, British Columbia, V9Y8E3, Canada

Ucluelet Centre

10 – 1636 Peninsula Road

Ucluelet, British Columbia, V0R 3A0, Canada

Cao Đẳng North Island