Background

Cao Đẳng Cộng Đồng New Brunswick


Số DLI: O19391556439

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Fredericton

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Cao đẳng Cộng đồng New Brunswick (NBCC) là một trường cao đẳng cộng đồng nằm ở khắp các địa điểm khác nhau ở New Brunswick, Canada bao gồm Moncton, Miramichi, Fredericton (trụ sở chính), Saint John, St. Andrews và Woodstock.

Trường Cao đẳng Cộng đồng New Brunswick cung cấp hơn 90 chương trình, được cung cấp tại sáu cơ sở cũng như các cơ sở của First Nations và các địa điểm phân phối trong khu vực trên toàn tỉnh New Brunswick.

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2010, Trường Cao đẳng Cộng đồng New Brunswick bắt tay vào mô hình tự quản với việc công bố Đạo luật Các trường Cao đẳng Cộng đồng New Brunswick. Động thái này đã thành lập NBCC với tư cách là một Crown Corporation tự trị, theo đó Chủ tịch và Giám đốc điều hành của trường đại học sẽ báo cáo cho Hội đồng thống đốc được bầu chọn.

Địa chỉ khuôn viên

Fredericton

26 Duffie Drive

Fredericton, New Brunswick, E3B 0R6, Canada

Miramichi

80 University Avenue

Miramichi, New Brunswick, E1N 0C6, Canada

Moncton

1234 Mountain Road

Moncton, New Brunswick, E1C 8H9, Canada

Saint John

950 Grandview Avenue

Saint John, New Brunswick, E2J 4C5, Canada

St. Andrew

99 Augustus Street

St. Andrews, New Brunswick, E5B 2E9, Canada

Woodstock

100 Broadway Street

Woodstock, New Brunswick, E7M 5C5, Canada

Cao Đẳng Cộng Đồng New Brunswick