Background

Đại Học Mount Saint Vincent


Số DLI: O19301947442

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Halifax

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

50.00 CAD

Tọa lạc tại Mi’kma’ki, Đại học Mount Saint Vincent (MSVU) cam kết mạnh mẽ thúc đẩy sự công bằng, đa dạng, hòa nhập và khả năng tiếp cận (EDIA). MSVU là một tổ chức được thành lập bởi phụ nữ vì sự tiến bộ của phụ nữ với trách nhiệm xã hội và công bằng xã hội là cốt lõi của nó. MSVU chấp nhận sự đa dạng của cộng đồng và cam kết nỗ lực nâng cao tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận trên tất cả các khía cạnh của trường đại học, trong cộng đồng địa phương và xã hội nói chung.

 

MSVU bao gồm hơn 4.000 sinh viên (đại diện cho gần 70 quốc gia), 600 giảng viên và nhân viên, và hơn 35.000 cựu sinh viên. Các trung tâm nghiên cứu của trường cung cấp cơ hội học tập độc đáo cho sinh viên đồng thời tạo điều kiện cho những tiến bộ quan trọng trong an ninh lương thực, lão hóa khỏe mạnh, bệnh Alzheimer, khả năng đọc viết, phát triển thời thơ ấu, v.v. Các thành viên của khoa và các phòng ban cung cấp cơ hội tham gia vào việc nghiên cứu thực hành cho phép cả sinh viên sau đại học và sinh viên đại học nâng cao trình độ học vấn của họ bằng cách làm việc cùng với các nhà nghiên cứu có tư duy tiến bộ. Là một trường đại học có quỹ học bổng nuôi dưỡng quyền công dân toàn cầu, khả năng lãnh đạo và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, MSVU tìm cách nâng cao và làm phong phú các mô hình giảng dạy và nghiên cứu của mình.

Địa chỉ khuôn viên

Halifax

166 Bedford Highway, Halifax, Nova Scotia

Halifax, Nova Scotia, B3M 2J6, Canada

Đại Học Mount Saint Vincent