Background

Cao Đẳng Mohawk


Số DLI: O19376045902

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Hamilton

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Mohawk College hoàn toàn được công nhận và tài trợ bởi Bộ Đào tạo, các trường Cao đẳng và Đại học và là thành viên của Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Canada (ACCC).

Địa chỉ khuôn viên

Centre for Aviation Technology at Hamilton International Airport (HA)

9500 Airport Rd, Mount Hope

Hamilton, Ontario, L0R 1W0, Canada

Fennell Campus (FF)

135 Fennell Avenue West

Hamilton, Ontario, L9C 0E5, Canada

Institute for Applied Health Sciences at McMaster (IH)

1400 Main Street West

Hamilton, Ontario, L8S 1C7, Canada

Mississauga Campus

100 City Centre Drive

Mississauga, Ontario, L5B 2C9, Canada

Stoney Creek Campus for Skilled Trades (SC)

481 Barton Street

Stoney Creek, Ontario, L8E 2L7, Canada

Cao Đẳng Mohawk