Background

MIA - Học Viện Quốc Tế McDonald


Số DLI: 014163221502

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Trường Cấp 3 (9-12)

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

200.00 CAD

Được thành lập vào năm 1994, Học viện Quốc tế McDonald (MIA) là một trường trung học được đăng ký và công nhận đầy đủ bởi Bộ Giáo dục Ontario.

 MIA là một cộng đồng học thuật và xã hội sôi động, tự hào với các tiêu chuẩn cao nhất của Bắc Mỹ thông qua nỗ lực hợp tác của giáo viên cũng như học sinh. Chúng tôi sử dụng các phương pháp giảng dạy mới nhất và hỗ trợ công nghệ để cung cấp cho sinh viên những cơ hội giáo dục vượt trội.

 Kể từ khi thành lập, hơn 20.000 sinh viên từ hơn 50 quốc gia đã tốt nghiệp MIA và được nhận vào các trường đại học và cao đẳng ở Canada và trên toàn thế giới.

Địa chỉ khuôn viên

Downtown Campus

920 Yonge Street, 2nd Floor

Toronto, Ontario, M4W 3C7, Canada

MIA - Học Viện Quốc Tế McDonald