Background

Cao Đẳng Loyalist College

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Belleville

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

3

Phí nộp đơn:

110.00 CAD

Sinh viên đầu tiên

Tại Loyalist College, cách tiếp cận của chúng tôi rất đơn giản: ưu tiên sinh viên. Chúng tôi tự hào về việc đi xa hơn để đảm bảo học sinh của chúng tôi có các công cụ và hỗ trợ cần thiết để thành công. Điều này bao gồm việc loại bỏ các rào cản học tập.

Dù là toàn thời gian, bán thời gian hay học ở nhà, chúng tôi đều có cơ hội phù hợp với mọi phong cách sống. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chương trình đầy đủ của chúng tôi bên dưới và các lựa chọn giáo dục thường xuyên, bao gồm hàng trăm khóa học trực tuyến, từ xa và trong lớp, có sẵn thông qua LoyalistFocus.com.

Địa chỉ khuôn viên

Bancroft Campus

P.O. Box 10, 195 Hastings Street North

Bancroft, Ontario, K0L 1C0, Canada

Belleville Campus

376 Wallbridge-Loyalist Road, P.O. Box 4200

Belleville, Ontario, K8N 5B9, Canada

Port Hope Campus

10 Pine St. South

Port Hope, Ontario, L1A 3E7, Canada

Toronto Campus

4000 Victoria Park Ave

Toronto, Ontario, M2H 3P4, Canada

Cao Đẳng Loyalist College