Background

Đại Học Bách Khoa Kwantlen


Số DLI: O19350676872

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Richmond

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

120.00 CAD

Kwantlen Polytechnic University

Địa chỉ khuôn viên

Civic Plaza

13485 Central Avenue

Surrey, British Columbia, V3T 0L8, Canada

Langley

20901 Langley Bypass

Langley, British Columbia, V3A 8G9, Canada

Richmond

8771 Lansdowne Road

Richmond, British Columbia, V6X 3X7, Canada

Surrey

12666 72 Avenue

Surrey, British Columbia, V3W 2M8, Canada

Tech

5500, 180 Street

Cloverdale, British Columbia, V3S 6R1, Canada

Đại Học Bách Khoa Kwantlen