Background

Cao đẳng Keyano


Số DLI: O19283886532

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Fort McMurray

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

110.00 CAD

Keyano College

Địa chỉ khuôn viên

Clearwater Main Campus

8115 Franklin Avenue

Fort McMurray, Alberta, T9H 2H7, Canada

Suncor Energy Industrial Campus

160 MacKenzie Blvd

Fort McMurray, Alberta, T9H 4B8, Canada

Cao đẳng Keyano