Background

ICM - Cao Đẳng Quốc Tế Manitoba


Số DLI: O19315356682

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Winnipeg

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

0.00 CAD

ICM cung cấp nền tảng cũng như lộ trình để lấy bằng đại học tại Đại học Manitoba. Các chương trình UTP Giai đoạn II tương đương với năm đầu tiên của Bằng Cử nhân Đại học. Sau khi hoàn thành UTP Giai đoạn II thành công, sinh viên chuyển tiếp vào năm thứ hai của chương trình học tại Đại học Manitoba. 

* Để học lên năm thứ hai tại Đại học Manitoba, bạn phải hoàn thành thành công 30 giờ tín chỉ nâng cao, đáp ứng điểm trung bình theo yêu cầu và đáp ứng các yêu cầu đầu vào liên quan.

Tại sao 

Cơ hội lấy bằng từ một trong những trường đại học tốt nhất Canada Quy mô lớp học nhỏ có nghĩa là bạn có thể tiếp cận thường xuyên với các giảng viên của mình và tập trung hơn vào các khóa học của mình Học trong khuôn viên trường với sinh viên quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia khác nhau Học tập tại một trong những thành phố có giá cả phải chăng nhất ở Canada

Ở đâu 

Cơ sở Fort Garry chính của Đại học Manitoba ở Winnipeg 

Ai 

Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới

Địa chỉ khuôn viên

Manitoba

406 University Crescent University of Manitoba Winnipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba, R3T 2N2, Canada

ICM - Cao Đẳng Quốc Tế Manitoba