Background

Cao Đẳng Humber


Số DLI: O19376943122

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Học thực hành và lý thuyết. Phòng thí nghiệm hiện đại và không gian sáng tạo. Thực tập và vị trí làm việc trong hầu hết các chương trình. Giảng viên từng đoạt giải thưởng làm việc trong ngành của họ. Đó là lợi thế của Cao đẳng Humber, và cách tiếp cận của chúng tôi đối với giáo dục bách khoa.

Địa chỉ khuôn viên

(International Graduate School) IGS

59 Hayden Street

Toronto, Ontario, M4Y 0E7, Canada

Lakeshore Campus

21 Colonel Samuel Smith Park Drive

Toronto, Ontario, M8V 4B6, Canada

North Campus

205 Humber College Blvd

Toronto, Ontario, M9W 5L7, Canada

Cao Đẳng Humber