Background

Cao Đẳng Georgian


Số DLI: O19395677361

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Barrie

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Georgian College không chỉ là một cơ sở giáo dục sau trung học - đó là một trải nghiệm mang tính biến đổi kết nối bạn với các kỹ năng bạn cần, tư duy để thành công và sự tự tin để phát triển.

Địa chỉ khuôn viên

Barrie

One Georgian Dr.

Barrie, Ontario, L4M 3X9, Canada

Barrie Downtown

5 Ross St.

Barrie, Ontario, L4M 3A5, Canada

Midland

649 Prospect Blvd

Midland, Ontario, L4R 0G3, Canada

Muskoka

111 Wellington St.

Bracebridge, Ontario, P1L 1E2, Canada

Orangeville

22 Centennial Road

Orangeville, Ontario, L9W 1P8, Canada

Orillia

825 Memorial Ave

Orillia, Ontario, L3V 6S2, Canada

Owen Sound

1450 8th St. E.

Owen Sound, Ontario, N4K 5R4, Canada

South Georgian Bay

499 Raglan St.

Collingwood, Ontario, L9Y 5P9, Canada

Cao Đẳng Georgian