Background

Georgian@ILAC Toronto


Số DLI: O145776118272

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Georgian@ILAC là một trường đặc biệt theo thỏa thuận cấp phép với Cao Đẳng Georgian, một trường cao đẳng công lập được tài trợ nằm ở Barrie, Ontario, Canada, sinh viên hiện có thể đăng ký vào các chương trình chọn lọc của Georgia tại ILAC Toronto.

Địa chỉ khuôn viên

Georgian@ILAC Toronto

425 Bloor Street East

Toronto, Ontario, M4X 1L7, Canada

Georgian@ILAC Toronto