Background

Cao Đẳng George Brown


Số DLI: O19283850612

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

110.00 CAD

Sinh viên George Brown College trải nghiệm việc học tập trong thế giới thực thông qua giáo dục thực địa, nghiên cứu ứng dụng và các cơ hội Học tập Tích hợp Làm việc khác. Mối liên hệ chặt chẽ của chúng tôi với ngành có nghĩa là sinh viên được trải nghiệm công nghệ và xu hướng mới nhất mà họ có thể mong đợi trong lĩnh vực này.

Địa chỉ khuôn viên

Casa Loma

175 Kendal Avenue

Toronto, Ontario, M5R 1M3, Canada

St. James

200 King Street East

Toronto, Ontario, M5A 3W8, Canada

Sunnybrook Centre for Independent Living

2075 Bayview Avenue U-wing, Ground Floor

Toronto, Ontario, M4N 3M5, Canada

Waterfront

3 Lower Jarvis Street

Toronto, Ontario, M5E 3Y5, Canada

Học bổng

Học bổng tối thiểu:

1000 CAD

Học bổng tối đa:

5000 CAD

Mô tả học bổng:

Diploma/ Degree Scholarship

Ba mươi mốt học bổng sẽ được trao cho những sinh viên quay trở lại đủ điều kiện trong các chương trình sau trung học toàn thời gian (bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp) như sau: +Cuộc thi mùa thu - 14 học bổng trị giá 5.000 USD và 17 học bổng trị giá 1.000 USD + Cuộc thi mùa đông - 6 học bổng trị giá 5.000 USD và 9 học bổng trị giá 1.000 USD. Đăng ký Vui lòng đăng ký trực tuyến để nhận học bổng của Trung tâm Quốc tế thông qua STU-VIEW và được ghi danh toàn thời gian vào một chương trình với tư cách là Sinh viên Quốc tế.

Thời hạn nộp đơn:

  • Đối với cuộc thi mùa thu: Hạn chót là ngày 30 tháng 9
  • Đối với cuộc thi mùa đông: Hạn chót là ngày 31 tháng 1

Số tiền (CAD): $1000 - $5000

Phân loại sinh viên: Ứng viên quốc tế

Điều kiện: Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải:

- là sinh viên quốc tế có Giấy phép Du học hợp lệ

- được đăng ký vào chương trình cấp bằng hoặc bằng cấp toàn thời gian 2, 3 hoặc 4 năm

- đã hoàn thành ít nhất hai học kỳ liên tiếp với điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3,5 trước học kỳ hiện tại - đã tham gia vào các hoạt động có đóng góp cho các sinh viên khác, bộ môn học thuật của họ và/hoặc cộng đồng Trường nói chung

- trước đây chưa từng được trao học bổng thông qua Trung tâm Quốc tế Đại học George Brown

Certificate Scholarship

Giải thưởng dành cho những sinh viên quay trở lại đủ điều kiện tham gia chương trình Chứng chỉ sau trung học toàn thời gian hoặc Chứng chỉ sau đại học (2 hoặc 3 học kỳ) như sau: Học bổng trị giá $2.000: - 12 giải thưởng cho cuộc thi tháng 1 - 10 giải thưởng cho cuộc thi tháng 5 - 10 giải thưởng cho cuộc thi tháng 1 cuộc thi tháng 9

Thời hạn nộp đơn:

  • Đối với cuộc thi tháng 1: Hạn chót là ngày 31 tháng 1
  • Đối với cuộc thi tháng 5: Hạn chót là ngày 31 tháng 5
  • Đối với cuộc thi tháng 9: Hạn chót là ngày 30 tháng 9

Số tiền (CAD): $2000

Phân loại sinh viên: Sinh viên quay trở lại học chương trình Chứng chỉ sau trung học toàn thời gian hoặc Chứng chỉ sau đại học (2 hoặc 3 học kỳ).

Điều kiện: Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Sinh viên phải là sinh viên quốc tế

- Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 1 học kỳ - GPA tối thiểu 3.5

- Học sinh phải tích cực tham gia vào Cộng đồng (trường đại học và/hoặc bên ngoài)

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP) SCHOLARSHIP

Có 18 học bổng dành cho sinh viên ESL đủ điều kiện như sau:

- Học bổng 1.000 USD: 9 giải (Cuộc thi tháng 8)

- Học bổng 1.000 USD: 9 giải (Kỳ thi tháng 1)

Kì học áp dụng:  tháng 8 năm 2024

Số tiền (CAD): $1000

Phân loại sinh viên: Ứng viên quốc tế

Điều kiện: 

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải:

- là sinh viên Chương trình Tiếng Anh Học thuật quốc tế toàn thời gian đã đăng ký

- đã hoàn thành ít nhất một cấp độ của Chương trình Tiếng Anh Học thuật với điểm trung bình A

- đã tham gia vào các hoạt động có đóng góp cho các sinh viên khác, cho khoa học của họ và/hoặc cộng đồng Trường nói chung

- trước đây chưa từng được trao học bổng thông qua Trung tâm Quốc tế Đại học George Brown

Tài liệu hỗ trợ cần thiết

- Thư xin việc nêu ngắn gọn những đóng góp mà bạn đã thực hiện cho các sinh viên khác, khoa/Trường của bạn và/hoặc cộng đồng Trường Đại học nói chung (bao gồm ngày bắt đầu/ngày kết thúc của hoạt động; tên tổ chức; số giờ mỗi tuần; và một số chi tiết cụ thể về hoạt động).

- Đính kèm một lá thư hỗ trợ cho đơn đăng ký của bạn từ nhân viên của George Brown College.

ENTRANCE SCHOLARSHIPS

George Brown sẽ cấp học bổng đầu vào cho sinh viên có bằng cấp đủ điều kiện trong học kỳ đầu tiên. Những học bổng này có giá trị tối thiểu là $ 1,000. Bạn có thể xem những chương trình cấp bằng nào đủ điều kiện dưới đây.

Nghệ thuật, Thiết kế & Công nghệ thông tin

Cử nhân danh dự về thiết kế thương hiệu (G304)

Cử nhân danh dự về thiết kế trải nghiệm kỹ thuật số (G301)

Kinh doanh

Cử nhân danh dự Thương mại (Dịch vụ tài chính) (B302)

Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh (Phân tích kinh doanh) (B303)

Cử nhân Danh dự Thương mại (Quản lý Chuỗi Cung ứng) (B310) Cử nhân Danh dự Thương mại (Tiếp thị Kỹ thuật số) (B312) Dịch vụ Cộng đồng & Tuổi thơ

Cử nhân danh dự Phiên dịch (Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ - tiếng Anh) (C302)

Cử nhân Giáo dục Mầm non - Danh dự (Hoàn thành Bằng cấp) (C305)

Công nghệ Xây dựng & Kỹ thuật

Cử nhân danh dự Công nghệ (Quản lý xây dựng) (T312)

 Khoa học sức khỏe

Cử nhân danh dự về phân tích hành vi (S302)

Cử nhân danh dự Khoa học (Vệ sinh răng miệng) S305

Khách sạn & Nghệ thuật ẩm thực

Cử nhân danh dự Thương mại (Quản lý ẩm thực) (H315)

Cử nhân danh dự nghiên cứu thực phẩm (H317)

Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh (Khách sạn) (H311)

Kì học áp dụng: đến tháng 9 năm 2024

Số tiền (CAD): tối thiểu $1000

Phân loại sinh viên: Ứng viên quốc tế

Điều kiện: 

- Ứng viên phải có điểm trung bình 3,7 (80%) khi nộp hồ sơ.

- Những ứng viên có đề nghị nhập học có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện tuyển sinh được nêu trong thư đề nghị của bạn, nếu không lời đề nghị của bạn và học bổng có thể bị thu hồi sau đó.

- Bạn phải học toàn thời gian trong học kỳ 2 để được nhận đợt 2.

- Đảm bảo chấp nhận lời đề nghị của bạn và thanh toán tiền đặt cọc học phí trước hạn chót để nhận được học bổng đầu vào này.

- Học bổng đầu vào chỉ đủ điều kiện cho chương trình cấp bằng toàn thời gian cụ thể mà bạn đã được chấp nhận và cho cấp độ/kỳ đầu vào trong thư mời của bạn.

Cao Đẳng George Brown