Background

Cao Đẳng Fanshawe


Số DLI: null

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

London

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Ngày nay, Fanshawe tự hào cung cấp cho sinh viên mọi cơ sở vật chất cần thiết để thành công cả trong và ngoài lớp học. Từ các cơ sở học tập ưu tú cho đến những trải nghiệm tuyệt vời mà sinh có thể cảm thấy thông qua quá trình học, chúng tôi sẽ giúp sinh viên xây dựng những kiến thức nền tảng cũng như là phát triển niềm đam mê của sinh viên để họ có thể biến chúng thành sự thật.

 

Địa chỉ khuôn viên

Huron

Clinton site 169 Beech Street

Clinton, Ontario, N0M 1L0, Canada

London

1001 Fanshawe College Blvd.

London, Ontario, N5Y 5R6, Canada

London Downtown

130 Dundas Street

London, Ontario, N6A 1G2, Canada

London South

1060 Wellington Road

London, Ontario, N6E 3W5, Canada

Simcoe

634 Ireland Road, P.O. Box 10

Simcoe, Ontario, N3Y 4K8, Canada

St.Thomas

120 Bill Martyn Parkway

St. Thomas, Ontario, N5R 6A7, Canada

Toronto

920 Yonge St

Toronto, Ontario, M4W 2J2, Canada

Toronto Campus

655 Bay Street, 6th Floor

Toronto, Ontario, M5G 2K4, Canada

Woodstock

369 Finkle Street

Woodstock, Ontario, N4V 1A3, Canada

Cao Đẳng Fanshawe