Background

Cao Đẳng Durham


Số DLI: O19361081012

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Oshawa

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

3

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Từ các chương trình độc đáo trong các lĩnh vực thú vị như quản lý kinh doanh âm nhạc hoặc trí tuệ nhân tạo, đến các chương trình hàng đầu của tỉnh như Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện hoặc Cử nhân Danh dự về Quản lý Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe - bằng cấp đầu tiên của loại hình này ở Canada - và Quản lý Kinh doanh Esport, sinh viên theo học tại Durham College sẽ được đảm bảo thành công trong lĩnh vực mình chọn.

Địa chỉ khuôn viên

Oshawa

2000 Simcoe St. N

Oshawa, Ontario, L1G 0C5, Canada

Whitby

1610 Champlain Avenue

Whitby, Ontario, L1N 6A7, Canada

Cao Đẳng Durham