Background

DSBN - Hội Đồng Giáo Dục Công Lập Tại Niagara

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Trường Cấp 3 (9-12)

Thành phố:

St. Catharines

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

null CAD

Giáo dục là cá nhân.

Tất cả học sinh đều có quan điểm, kỹ năng và sở thích riêng. Bất chấp những thế mạnh và nhu cầu đặc biệt của mình, những người trẻ tuổi cũng có một số đặc điểm chung với nhau. Họ có nhu cầu được lắng nghe, sáng tạo và học hỏi theo những cách có ý nghĩa đối với họ.

Tại DSBN, sự hiểu biết đó là nền tảng cho mọi công việc của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng giáo dục là cá nhân. Đó là một quá trình khám phá bản thân cũng như khám phá về thế giới và cách nó hoạt động. Tất cả chúng ta đều học theo tốc độ riêng của mình, theo cách riêng của mình.

Chúng tôi cam kết làm việc với từng học sinh để hiểu họ là ai và phản ánh điều đó trong các hỗ trợ và chương trình mà chúng tôi cung cấp. Cam kết đó tạo thành nền tảng cho kế hoạch chiến lược của DSBN, mang tên “Tôi quan trọng”. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nỗ lực phối hợp để đảm bảo các trường học của chúng tôi cung cấp nhiều chương trình học thuật, thể thao và ngoại khóa để thử thách và làm học sinh thích thú.

Kế hoạch chiến lược của chúng tôi cho bạn biết chúng tôi là ai, chúng tôi tin tưởng điều gì và cho bạn biết bạn có thể mong đợi điều gì từ chúng tôi với tư cách là thành viên trong cộng đồng giáo dục của chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ một số yếu tố trong kế hoạch của chúng tôi nhằm nêu bật cam kết của DSBN đối với việc cá nhân hóa và tôn vinh những đặc điểm độc đáo tạo nên con người của chúng tôi:

DSBN tôn vinh tiếng nói của sinh viên - chúng tôi muốn hiểu suy nghĩ, quan điểm và trải nghiệm của bạn

Sự công bằng là cốt lõi trong niềm tin của chúng tôi và chúng tôi sử dụng các nguồn lực của mình để thúc đẩy nó

Chúng tôi coi trọng sự đối thoại cởi mở, hai chiều với phụ huynh và các đối tác cộng đồng

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu DSBN theo một cách hoàn toàn mới. Đọc kế hoạch của chúng tôi và xem những gì chúng tôi đại diện. Các nguyên tắc được nêu trong kế hoạch chiến lược sẽ hướng dẫn nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi làm việc để hỗ trợ sinh viên trong suốt hành trình giáo dục của họ.

Các trường học của chúng tôi là nơi thân thiện, nơi con bạn được an toàn, được chăm sóc và được thử thách để thể hiện bản thân tốt nhất.

Chào mừng bạn đến với DSBN, nơi mà bạn và gia đình bạn quan tâm.

Trân trọng,

K Pisek@2x

 

Kelly Pisek

Giám đốc giáo dục

Hội đồng trường học quận Niagara

Danh sách các trường dành cho sinh viên quốc tế:

Địa chỉ khuôn viên

DSBN - Hội Đồng Giáo Dục Công Lập Tại Niagara