Background

Cao đẳng Douglas


Số DLI: O19360973702

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

New Westminster

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Douglas College 

Địa chỉ khuôn viên

Coquitlam

1250 Pinetree Way

Coquitlam, British Columbia, V3B 7X3, Canada

New Westminster

700 Royal Avenue

New Westminster, British Columbia, V3M 5Z5, Canada

Cao đẳng Douglas