Background

Cao Đẳng Conestoga


Số DLI: O19376158572

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Kitchener

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Conestoga là trường cao đẳng hàng đầu lĩnh vực giáo dục bách khoa, trường cam kết học tập song song thực hành, giúp bạn có một sự chuẩn bị tốt nhất để thành công trong sự nghiệp tương lai. Cho dù bạn chọn kinh doanh, khách sạn và nghệ thuật ẩm thực, các ngành nghề lành nghề, kỹ thuật, khoa học máy tính ứng dụng và công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe và đời sống, dịch vụ cộng đồng hay các ngành sáng tạo, là sinh viên tại Conestoga có nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho công việc tương lai.

Địa chỉ khuôn viên

Brantford

274 Colborne Street

Brantford, Ontario, N3T 2H5, Canada

Cambridge - Downtown

150 Main Street, suite 402

Cambridge, Ontario, N1R 6P9, Canada

Cambridge - Fountain Street

850 Fountain Street South

Cambridge, Ontario, N3H 0A8, Canada

Cambridge - Reuter Drive

25 Reuter Drive

Cambridge, Ontario, N3E 1A9, Canada

Guelph

460 Speedvale Ave. West

Guelph, Ontario, N1H 0A8, Canada

Ingersoll Skills Training Centre

420 Thomas Street

Ingersoll, Ontario, N5C 3J7, Canada

Kitchener - Doon

299 Doon Valley Drive

Kitchener, Ontario, N2G 4M4, Canada

Kitchener – Downtown

49 Frederick Street

Kitchener, Ontario, N2H 6M7, Canada

Stratford

130 Youngs Street

Stratford, Ontario, N5A 1J7, Canada

Waterloo

108 University Ave. East

Waterloo, Ontario, N2J 2W2, Canada

Cao Đẳng Conestoga