Background

Đại học Concordia của Edmonton


Số DLI: O19073475522

Logo

Tư Thục

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Edmonton

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

100.00 CAD

Concordia University of Edmonton

Địa chỉ khuôn viên

Alberta

7128 Ada Boulevard

Edmonton, Alberta, T5B 4E4, Canada

Đại học Concordia của Edmonton