Background

Cao đẳng Centennial


Số DLI: O19394700003

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Toronto

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

3

Phí nộp đơn:

125.00 CAD

Cao đẳng Centennial đã được công nhận là một cơ sở giáo dục sau trung học đa dạng về văn hóa, trường có gần 100 sắc tộc và 80 ngôn ngữ được sử dụng. Năm 2016, trường được xếp hạng là một trong 10 trường Cao đẳng Nghiên cứu Hàng đầu của Canada. Các cơ sở nghiên cứu chính của trường là Trung tâm Tiếp cận Công nghệ Thiết bị đeo, Tương tác và Di động trong Chăm sóc Sức khỏe (WIMTACH]), được thành lập vào năm 2015 thông qua khoản tài trợ liên bang trị giá 1,75 triệu đô la và trung tâm đổi mới hàng không vũ trụ đang được xây dựng tại nhà máy de Havilland trước đây ở phía tây Toronto .

Địa chỉ khuôn viên

Ashtonbee

75 Ashtonbee Rd

Toronto, Ontario, M1L 4N4, Canada

Downsview

65 Carl Hall Road

Toronto, Ontario, M3K 2C1, Canada

Morningside

755 Morningside Ave

Toronto, Ontario, M1C 5J9, Canada

Progress

941 Progress Ave

Toronto, Ontario, M1G 3T8, Canada

Story Arts Centre

951 Carlaw Ave

Toronto, Ontario, M4K 3M2, Canada

Cao đẳng Centennial