Background

Đại học Capilano


Số DLI: O19280078102

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

North Vancouver

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

135.00 CAD

Capilano University

Địa chỉ khuôn viên

CapU Lonsdale

250 - 125 Victory Ship Way

North Vancouver, British Columbia, V7L 0G5, Canada

Main Campus

2055 Purcell Way

North Vancouver, British Columbia, V7J 3H5, Canada

The Sunshine Coast Campus

PO Box 1609 5627 Inlet Avenue

Sechelt, British Columbia, V0N 3A0, Canada

Ts̓zil Learning Centre

125 Lillooet Lake Road

Mount Currie, British Columbia, V0N 2K0, Canada

Đại học Capilano