Background

Cao Đẳng Cambrian


Số DLI: O19394699409

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Greater Sudbury

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

95.00 CAD

Sinh viên sẽ tìm thấy một môi trường học tập đầy cảm hứng và hỗ trợ, mang lại những trải nghiệm phong phú vượt ra ngoài lớp học. Bạn sẽ được tiếp cận với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp của Cambrian. Trường có đầy đủ các cửa hàng cũng như phòng thí nghiệm thông qua các chương trình kết hợp học tập; đào tạo thực hành, cụ thể theo ngành; và các cơ hội tham gia của cộng đồng để giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng - sự nghiệp mơ ước của bạn.

Địa chỉ khuôn viên

Sudbury

1400 Barry Downe Rd

Greater Sudbury, Ontario, P3A 3V8, Canada

Cao Đẳng Cambrian