Background

Học Viện Công Nghệ British Columbia (BCIT)


Số DLI: O19330128542

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Burnaby

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

155.00 CAD

Kể từ năm 1964, Viện Công nghệ British Columbia (BCIT) đã giảng dạy và đào tạo các chuyên gia, chuyên gia và nhà đổi mới, những người định hình nền kinh tế của chúng ta — trên khắp BC và trên toàn thế giới.

Chúng tôi tự hào cung cấp một nền giáo dục vượt xa sách giáo khoa và lớp học.

Sinh viên của chúng tôi có được các kỹ năng kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề cần thiết để nắm bắt sự phức tạp và dẫn đầu sự đổi mới trong một lực lượng lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, mạng lưới các cựu sinh viên và đối tác của chúng tôi tiếp tục đạt được thành công trên toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp các chứng chỉ nghề nghiệp thực tế được thiết kế cho nơi làm việc, từ văn bằng và chứng chỉ đến bằng cử nhân và thạc sĩ. Các trường của chúng tôi bao gồm các môn học đa dạng như khoa học ứng dụng và tự nhiên, kinh doanh và truyền thông, máy tính và CNTT, kỹ thuật, khoa học sức khỏe và các ngành nghề.

Địa chỉ khuôn viên

Burnaby

3700 Willingdon Ave. Burnaby, British Columbia Canada

Burnaby, British Columbia, V5G 3H2, Canada

Học Viện Công Nghệ British Columbia (BCIT)