Background

Cao Đẳng Algonquin


Số DLI: O19358971022

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Cao Đẳng

Thành phố:

Nepean

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

2

Phí nộp đơn:

110.00 CAD

Cao đẳng Algonquin, trường dẫn đầu quốc gia về học tập ứng dụng và trực tuyến, cung cấp phương pháp học tập trải nghiệm trong hơn 300 chương trình tại bốn cơ sở. Có trụ sở tại Thung lũng Ottawa, Algonquin College là viện bách khoa lớn nhất ở miền Đông Ontario với các lựa chọn ở các cấp độ bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ và chứng chỉ sau đại học trong khuôn viên trường và trực tuyến.

Địa chỉ khuôn viên

CDI - Mississauga

280 – 33 City Centre Drive

Mississauga, Ontario, L5B 2N5, Canada

CDI - North York

33 - 4950 Younge St.

North York, Ontario, M2N 6K1, Canada

Ottawa

1385 Woodroffe Ave

Ottawa, Ontario, K2G 1V8, Canada

Pembroke

1 College Way

Pembroke,, Ontario, K8A 0C8, Canada

Perth

7 Craig St

Perth, Ontario, K7H 1X7, Canada

Cao Đẳng Algonquin