Background

Đại học Algoma


Số DLI: O19395422197

Logo

Công Lập

Loại của trường:

Đại Học

Thành phố:

Sault Ste. Marie

Số ngành có thể nộp trong 1 hồ sơ nhập học:

1

Phí nộp đơn:

125.00 CAD(Phí nộp hồ sơ trong khoảng từ 125.00 CAD tới 155.00 CAD)

Được thành lập vào năm 1965, và nằm trên địa điểm cũ của Trường Dân cư Da Đỏ Shingwauk, Algoma có sứ mệnh đặc biệt là cung cấp việc học tập đa văn hóa giữa các cộng đồng Bản địa và các cộng đồng khác ở Bắc Ontario. Các cơ sở của chúng tôi nằm ở Sault Ste. Marie, Timmins và Brampton. Tất cả các chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người dân xung quanh.

Khi bạn nhìn lại những trải nghiệm của mình tại Algoma, chúng tôi hy vọng rằng bạn không chỉ nhận được kiến thức học được trong lớp mà còn là những kinh nghiệm được chia sẻ tại đây, những kinh nghiệm hình thành nên con người bạn và tạo ra các mối quan hệ lâu dài.

Bạn có thể mong đợi ở Algoma nhiều hơn như vậy. Đây là nơi bạn sẽ kết nối với nhóm sinh viên đa dạng nhất ở Ontario. Nơi bạn sẽ được hưởng lợi từ đội ngũ giảng viên tận tâm và chu đáo. Nơi bạn sẽ tìm thấy con người thật của mình và hơn thế nữa.

Tại Algoma, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận vô số cơ hội trong và ngoài lớp học, cho phép phát triển bản thân. Bạn sẽ học hỏi từ đội ngũ giảng viên nhiệt huyết của chúng tôi và hưởng lợi từ các tương tác trực tiếp - đó là lợi thế của Algoma.

Địa chỉ khuôn viên

Brampton

24 Queen St. East (Suite LL 01) Brampton, ON

Brampton, Ontario, L6V 1A3, Canada

Sault Ste. Marie

1520 Queen Street East Sault Ste. Marie, Ontario Canada

Sault Ste. Marie, Ontario, P6A 2G4, Canada

Timmins

4715 Highway 101 East South Porcupine, ON

Porcupine, Ontario, P0N 1H0, Canada

Đại học Algoma